Spring naar content

Oproep leden Cliëntenraad Vrijwaard

Vrijwaard is op zoek naar leden voor een nieuwe cliëntenraad. De cliëntenraad is er om Vrijwaard gevraagd en ongevraagd te adviseren met betrekking tot het gevoerde beleid en de belangen van de cliënten te behartigen. Dat beleid is gericht op een uitstekende zorgkwaliteit, op de persoonlijk betrokken dienstverlening van professionals, op de bijzondere inzet van vrijwilligers en mantelzorgers en vooral op de welzijn gerichte dienstverlening die door Vrijwaard wordt nagestreefd.

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten zoals beschreven in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. De cliëntenraad bevordert daarbij de participatie, medezeggenschap en belangbehartiging door cliënten, zodat zij zoveel mogelijk betrokken worden bij de gang van zaken in de eigen leefomgeving.

Waar zijn wij naar op zoek?
Wij zoeken kandidaten die zich herkennen maar ook vooral enthousiast worden van het volgende profiel:

  • directe ervaring hebben met of betrokkenheid bij verpleeghuis- of thuiszorg
  • overzicht en inzicht hebben in ontwikkelingen binnen de ouderenzorg
  • in staat zijn om een brede belangenafweging te maken, met oog voor zowel het cliëntbelang als het belang van de organisatie.
  • in staat zijn om inhoudelijke beleidsnotities te lezen en zich hierover een mening te vormen vanuit het perspectief van de cliënt.
  • beschikken over goede sociale vaardigheden (samenwerken in teamverband)
  • beschikken over goede communicatieve vaardigheden (luisteren, verwoorden van standpunten, respectvol kunnen optreden).
  • als vertegenwoordiger van de cliëntenraad kunnen deelnemen aan en/of aanwezig zijn bij externe bijeenkomsten.
  • om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie.
  • zich enthousiast in willen zetten voor het verder ontwikkelen van de zorg
  • minimaal één dagdeel per maand beschikbaarheid.

Samenstelling cliëntenraad
Op dit moment zijn er twee leden die de cliëntenraad vertegenwoordigen, bestaande uit de heer Maurice Middelie (voorlopige voorzitter) en mevrouw Afra Benjamins (lid). Uiteraard hopen wij met deze oproep de samenstelling van de cliëntenraad verder te kunnen uitbreiden.

Geïnteresseerd?
Bent u geïnteresseerd in deze functie?  Neem dan voor meer informatie en aanmelding contact op met Geerte Vaas (secretariaat) via e-mailadres g.vaas@vrijwaard.nl of telefonisch via 0223-68 08 24.

Scroll naar boven
X