Spring naar content

Klachtenregeling

Heeft u een klacht, verbeterpunt of aanbeveling? Laat het ons weten! Voor ons is het een kans om ons te verbeteren. Uw klacht, verbeterpunt of aanbeveling kunt u mondeling of schriftelijk bij ons melden:

 • Mondeling
  U kunt uw klacht direct bespreekbaar maken met de betrokkene(n), zoals uw contactverzorgende of een andere medewerker. Een gesprek kan verhelderend werken en leiden tot de oplossing waar u naar op zoek bent. Het is mogelijk dat een gesprek met de betrokkene(n) niet tot het gewenste resultaat leidt. Dan kunt u alsnog een beroep doen op de verantwoordelijke manager.
 • Schriftelijk
  Uw aanbeveling, verbeterpunt of klacht kunt u ook schriftelijk indienen. U kunt eventueel gebruikmaken van het klachtenformulier ‘Opgelost staat netjes’.Correspondentieadres:
  Stichting Vrijwaard, t.a.v.: centraal secretariaat o.v.v. klacht

  Antwoordnummer 239
  1780 VB DEN HELDER

  Binnen vijf werkdagen na ontvangst ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Afhandeling klacht

We streven ernaar de behandeling van de klacht binnen 14 dagen af te ronden. De wettelijke periode hiervoor is zes weken. We registeren de procedure doelgericht als hulpmiddel om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren. We gaan discreet om met gesprekken en schriftelijke contacten. We werken volgens de geheimhoudingsplicht.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Vrijwaard beschikt over een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze persoon kan u ondersteunen bij het opstellen van een klacht en begeleidt het proces tijdens de klachtenbehandeling.

U kunt hier gebruik van maken door contact op te nemen met het centraal secretariaat, bereikbaar op 0223-68 06 24. Zij brengen u in contact met de klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris kunt u ook bereiken via het e-mailadres klacht@vrijwaard.nl.

Externe klachtafhandeling

Wilt u uw klacht extern indienen of is uw klacht niet naar tevredenheid door Vrijwaard afgehandeld? Dan kunt u gebruik maken van de externe mogelijkheden, zoals een vertrouwenspersoon, de externe geschillencommissie of de externe BOPZ-klachtencommissie.

 1. Vertrouwenspersoon
  Bij de vertrouwenspersoon kunt u terecht wanneer u alleen melding wilt maken van iets, zonder (indien gewenst) vervolgstappen. De vertrouwenspersoonbinnen Vrijwaard is mevrouw Nel van Ockenburg. Zij is bereikbaar op 06-27 41 19 14 of  ockenburg@quicknet.nl
 2. Externe geschillencommissie
  Blijft overeenstemming over de afhandeling van uw klacht uit? Dan kunt u gebruik maken van de externe geschillencommissie. De geschillencommissie is bevoegd om zitting te houden en bindende uitspraken te doen. Het onderzoek en de zitting vinden wettelijk verplicht plaats binnen zes maanden na het indienen van de klacht bij de geschillencommissie. U kunt schriftelijk contact opnemen met de geschillencommissie:

De geschillencommissie Verpleging, verzorging en thuiszorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

 1. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor beide partijen.
 2. Externe BOPZ-klachtencommissie (van toepassing bij BOPZ) 
  Deze optie is voor cliënten of verwanten van een locatie die BOPZ-aangemerkt is. Het geldt enkel voor die klachten in relatie tot - het beperken van- de vrijheid van de cliënt.

  De externe klachtencommissie zal altijd onafhankelijk beoordelen. Zij bieden de mogelijkheid om persoonlijk toelichting te geven vanuit beide partijen. Na onderzoek wordt binnen een maand uitspraak gedaan. Deze uitspraak is bedoeld als advies, en altijd met de intentie om partijen weer nader tot elkaar te brengen.

De externe BOPZ-klachtencommissie kunt u benaderen via:

BOPZ-Klachtencommissie Bureau Facit
Secretaris BOPZ-klachtencommissie
Postbus 2, 1950 AA VELSEN-NOORD

Volledige klachtenprocedure

De volledige klachtenprocedure van Vrijwaard kunt u opvragen bij het secretariaat via

Scroll naar boven
X