Spring naar content

Gemeente en Helderse Uitdaging samen in foundership

Op 13 maart tekenden de Helderse Uitdaging  samen met de gemeente Den Helder voor een foundership, een bevestiging van de samenwerking voor 2018.De Helderse Uitdaging stimuleert maatschappelijk betrokken ondernemen binnen de gemeentegrenzen om zo bij te dragen aan een welvarender stad. De gemeente draagt bij met 10.000 euro.

Nieuwe Heldernaren
Een voorbeeld van het werk van de Helderse Uitdaging is het project Nieuwe Heldenaren. Door het netwerk van de Helderse Uitdaging in te zetten kunnen vergunninghouders sneller en beter integreren in de Helderse samenleving. Eerst met een training via Droomstatus BV en vervolgens met werk- en werkervaringsplekken bij aangesloten maatschappelijk betrokken organisaties.

Een van die organisaties is Stichting Vrijwaard, waar inmiddels vergunninghouders aan de slag zijn. Op de locatie Ten Anker vond de ondertekening plaats.

Op de foto: het bestuur van de Helderse Uitdaging, wethouder Pieter Kos, Marije Bruijstens, Ivar Borst en Toos Regtop van de Stichting Vrijwaard en vergunninghouder Ahmad Sali.

Scroll naar boven
X