Spring naar content

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Vrijwaard behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van de woonzorglocaties van Vrijwaard en de cliënten van HulpThuis Vrijwaard. De cliëntenraad functioneert op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.
Vrijwaard heeft sinds het voorjaar 2021 een nieuwe cliëntenraad van zes leden.

Daarnaast bevordert de cliëntenraad, naar vermogen, de participatie, medezeggenschap en belangenbehartiging door de cliënten en hun contactpersonen, zodat cliënten zoveel mogelijk betrokken worden bij de gang van zaken in de eigen leefomgeving.

De Raad van Bestuur van Vrijwaard is verplicht de cliëntenraad advies te vragen over een aantal zaken die de cliënt direct aangaan. Dat is met name over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening, voedingsaangelegenheden, veiligheid, recreatie, woonsituatie en dergelijke.

De cliëntenraad geeft daarbij ook ongevraagd advies indien zij dat nodig vindt.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad is de spreekbuis van de cliënten. Zij verwoordt de beleving, ervaring, wensen en ideeën van de cliënten.

De cliëntenraad is dus:

 • de tolk, de spreekbuis van de cliënten;
 • de bewaker van de rechten van de cliënten;
 • de behartiger van de gemeenschappelijke belangen;
 • de adviseur die gevraagd en eventueel ongevraagd advies geeft aan de bestuurder met als doel de zorg en dienstverlening te verbeteren.

De visie van de cliëntenraad Vrijwaard is kort gezegd: zij wil een open oog en oor zijn voor de cliënten, familie en mantelzorgers. Zij wil actief en betrokken zijn, laagdrempelig en duidelijk zichtbaar.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

De samenstelling van de cliëntenraad is als volgt:

 • Dhr. W.W. Meijer, voorzitter
 • Mw. J.C. Hoogendijk-Truijman, secretaris
 • Mw. D. Heijjer, lid
 • Mw. W. Kager, lid
 • Mw. A.M.E. Grooteman-Baars, lid
 • Mw. A. Schipper, lid

Aandachtsgebieden

Om haar  werk goed te kunnen doen, wil de cliëntenraad weten wat de cliënten belangrijk vinden. Contact leggen en onderhouden met de achterban (cliënten, contactpersonen) is daarom belangrijk.

De leden van de cliëntenraad hebben daarom allemaal een eigen locatie als aandachtsgebied en zullen zich op deze locatie regelmatig laten zien.

Dit is als volgt voor de locatie:

 • De Golfstroom: mw. A. Grooteman/ mw. W. Kager (appartement 130)
 • ’t Landhuis: mw. J. Hoogendijk
 • Westhoek: mw. A. Schipper
 • Dyckzicht: mw. D. Heijjer
 • HulpThuis Vrijwaard: dhr. W. Meijer

Contact met de cliëntenraad

Bij vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de cliëntenraad via clientenraad@vrijwaard.nl of 0223 - 68 08 24.

Jaarverslag cliëntenraad

Hieronder is het jaarverslag van de cliëntenraad te lezen. 

Jaarverslag cliëntenraad Vrijwaard 2021

 

Scroll naar boven
X