Spring naar content

Jaarverantwoording

beweegtuin, Parkzicht Den Helder

Als zorgaanbieder ontvangt Vrijwaard publieke gelden. Het Ministerie heeft daarom gesteld dat Vrijwaard verantwoording afgeeft over de besteding van deze gelden en hoe de dienstverlening en ondersteuning is georganiseerd.

De jaarverantwoording bestaat bij Vrijwaard uit het Jaardocument, de Jaarrekening en de gedeponeerde vragenlijst (DIGI MV) op www.jaarverslagenzorg.nl

 

Scroll naar boven
X