Spring naar content

Klachten en complimenten

Bij Vrijwaard  doen we er alles aan om de zorg en dienstverlening naar tevredenheid uit te voeren. Toch kunt u niet tevreden zijn en een klacht willen uiten. Dit willen wij graag weten. Wij lossen het graag  - samen met u – op. Bovendien  leren wij van aanbevelingen, verbeterpunten en klachten.

Hoe kan een klacht kenbaar worden gemaakt?

Op een van de volgende manieren kunt u uw klacht aan ons kenbaar maken:

  • U legt uw klacht rechtstreeks voor aan de betreffende medewerker of teamleider. Zij staan open voor ontvangst. De ervaring leert dat zo'n gesprek onduidelijkheden en misverstanden kan wegnemen.
  • Bespreekt u liever niet zelf uw klacht of komt u er samen met de medewerker of teamleider niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris. Dit kan zowel schriftelijk, telefonisch als digitaal. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en geeft onpartijdig advies over de mogelijkheden voor de behandeling van uw klacht en bijbehorende procedures. Daarnaast kan de klachtenfunctionaris u helpen een klacht te verhelderen en/of formuleren en zo nodig een bemiddelende rol aannemen bij de behandeling van uw klacht.

De klachtenfunctionaris heeft geheimhoudingsplicht en onderneemt geen stappen zonder uw toestemming. Ook kunt u contact opnemen via de onderstaande gegevens.

Contactgegevens

U kunt telefonisch contact opnemen met Vrijwaard via 0223-680824. Zij geven u dan het telefoonnummer van de klachtenfunctionaris. Mocht er niet worden opgenomen, dan kunt u ook een boodschap inspreken. U wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Daarnaast kunt u ook een brief sturen naar:

Stichting Vrijwaard
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Antwoordnummer 239
1780 VB Den Helder

E-mail: klachtenbemiddeling@vrijwaard.nl

Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost of als u bovenstaande stappen niet wilt nemen, kunt u uw klacht melden bij de klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie die een uitspraak kan doen over uw klacht. Ook kan de commissie aanbevelingen doen aan de raad van bestuur. Alle leden van de commissie hebben geheimhoudingsplicht. De contactgegevens vindt u hieronder. U kunt zich ook wenden tot een externe instantie zoals de Geschillencommissie zorg.

Klachtencommissie

Vrijwaard
T.a.v. Klachtencommissie
Postbus 142
1620 AC Hoorn

E-mail: klachtencommissie@omring.nl

Klachtenregeling

De volledige klachtenregeling is hier te lezen.

Compliment

Heeft u een compliment voor ons?

Voor complimenten staan wij ook altijd open. Bijvoorbeeld als u zeer tevreden bent over de zorgverlening of over een medewerker van Vrijwaard. Wilt u dit graag even laten weten? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@vrijwaard.nl.

U kunt er ook voor kiezen een waardering achter te laten op www.zorgkaartnederland.nl . U hoeft dat alleen de locatie of het team op te zoeken en hier een korte waardering te geven. Alvast bedankt!

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Iedere cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wet zorg en dwang (Wzd), heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Voor u is dit een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (hierna: CVP Wzd) van Zorgstem.

Scroll naar boven
X