Spring naar content

Kwaliteit

In 2017 heeft het Rijk het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gepubliceerd, dat vertelt wat cliënten en hun mantelzorgers van de ouderenzorg mogen verwachten. Het kader stelt zorgorganisaties ambitieuze doelen, waarbij persoonsgerichte zorg en continu leren en verbeteren van kwaliteit de essentie vormen. In lijn met dit Kwaliteitskader stelt Vrijwaard per 2017 jaarlijks een Kwaliteitsplan op, waarin beschreven staat op welke manier zij organisatie-breed en locatie-specifiek werkt aan kwaliteitsverbetering. In verslag legt Vrijwaard op hoofdlijnen verantwoording af over de behaalde resultaten in het voorgaande jaar.

Klik op onderstaande link voor de kwaliteits- en jaardocumenten.

Scroll naar boven
X