Spring naar content

Updates coronavirus

coronavirus panorama

Hieronder leest u de updates rond de ontwikkelingen van het coronavirus en Vrijwaard.
De coronamaatregelen zijn in lijn met de richtlijnen van het RIVM en brancheorganisatie Actiz.

Als de situatie verandert, kan effect hebben op de maatregelen. Wij houden u daarover zo goed mogelijk op de hoogte.

Vrijdag 14 januari was er weer een persconferentie. Daar kondigde de overheid versoepelingen van de coronamaatregelen aan. Wij volgen de landelijke maatregelen en versoepelen daarom ook op.

Kappers open en 4 bezoekers per bewoner per dag
Vanaf 20 januari openen de kappers op onze locaties hun deuren. Ook mogen onze bewoners vanaf 20 januari 4 bezoekers per dag ontvangen.

Afgelopen weekend heeft de overheid opnieuw de landelijke maatregelen tegen het coronavirus aangescherpt. Wij verzoeken u dringend om aan de nieuwe maatregelen te houden ter bescherming van onze bewoners, onze medewerkers, onze bezoekers en alle andere betrokkenen. De maatregelen gaan direct in.

Maximaal 2 bezoekers per bewoner per dag
Volgens de nieuwe landelijke maatregelen mogen mensen thuis 2 bezoekers per dag ontvangen. Deze regel geldt ook op onze locaties. Een bewoner mag dus per dag 2 mensen op bezoek krijgen. Met uitzondering van Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag en de jaarwisseling. Dan geldt maximaal 4 bezoekers per bewoner per dag.

Wij raden u aan om verspreid over de dag op bezoek te komen. Want dat is leuker voor uw naaste. 

Houd uw (klein)kinderen thuis
Normaal gesproken zijn (klein)kinderen altijd van harte welkom op onze locaties. Helaas moeten we u nu vragen om (klein)kinderen tot 12 jaar thuis te houden. Dit staat ook in de landelijke adviezen van de overheid. Voor jonge kinderen is het niet altijd even makkelijk om 1,5 meter afstand te houden. Ook zijn jonge kinderen relatief vaak besmet met het virus. Het is dus in het belang van uw dierbare om jonge kinderen voorlopig niet mee nemen naar onze locaties. Kinderen vanaf 13 jaar zijn welkom maar wees ook met hen extra voorzichtig. 

Overige maatregelen
Conform de landelijke maatregelen zullen bij ons ook de kappers op locaties de deuren sluiten.

Zoals bekend loopt in het hele land het aantal besmettingen met het coronavirus weer op. Ook binnen Vriiwaard en Omring zien we het aantal besmettingen stijgen. Om onze bewoners, onze medewerkers en alle andere betrokkenen te beschermen, scherpen we de richtlijnen aan in lijn met de landelijke afspraken. Concreet betekent dit dat we het restaurantbezoek en het aantal bezoekers per dag beperken. De nieuwe maatregelen gaan vanaf heden in. Ook starten we op alle locaties met de voorbereiding op de boostervaccinaties.

Beperking restaurantbezoek
Alleen bewoners mogen het restaurant bezoeken. In het restaurant moeten ook de bewoners 1,5 meter afstand van elkaar houden. Medewerkers en bezoekers kunnen wel wat afhalen in het restaurant met in achtneming van alle geldende regels, maar kunnen niet eten/of drinken de komende tijd in het restaurant ter bescherming van onze bewoners.

Maximaal 4 bezoekers per dag
De overheid heeft aangegeven dat er vier bezoekers per dag mogen komen. Dit beleid hanteren wij ook op onze locaties. Vrijwaard adviseert om het bezoek verspreid over de dag te laten komen. Dat is fijner voor onze bewoners en verkleint de kans op besmetting van andere bezoekers.

Vertrouwde bezoekrichtlijnen
Natuurlijk blijven onze vertrouwde bezoekrichtlijnen ook gewoon gelden, zoals bijvoorbeeld het houden van 1,5 meter afstand van bewoners en medewerkers en het dragen van een Vrijwaard-mondneusmasker op onze locaties.

Voorbereiding op de boostervaccinatie
Premier Rutte en minister De Jonge kondigden het al aan tijdens de laatste persconferentie van 12 november jl.: bewoners van verpleeghuizen krijgen een ‘boostervaccinatie’. Wij starten op alle locaties alvast met de voorbereidingen. Zodat wij zo snel mogelijk kunnen beginnen met vaccineren.

Net als iedereen betreuren we dat we een aantal maatregelen moeten verscherpen. We hopen dat we dit met elkaar kunnen doen. Samen zijn we sterk!

Het aantal coronabesmettingen in het hele land loopt helaas weer op. Ook in onze regio is er sprake van een behoorlijke toename. Net zoals bij anderen, zien we ook bij Vrijwaard het aantal positief geteste medewerkers en bewoners weer stijgen. Gelukkig is het grootste deel van de bewoners en medewerkers gevaccineerd en zien we dat gevaccineerde mensen gemiddeld gezien minder ziek worden. Echter, ook na volledige vaccinatie kan men besmettelijk zijn en het virus overdragen. We willen uiteraard voorkomen dat er opnieuw bewoners en medewerkers besmet raken en ziek worden. Ook willen we voorkomen dat we afdelingen in quarantaine moeten plaatsen met als gevolg dat onze bewoners voor een bepaalde periode geen bezoek van hun dierbaren kunnen ontvangen.

Daarom kiezen we er opnieuw voor dat onze medewerkers binnen de locaties mondneusmaskers dragen vanaf dinsdag 26 oktober. Dit adviseren wij dringend ook aan onze bezoekers en vrijwilligers. Bewoners hoeven geen mondneusmaskers te dragen.

We blijven voorzichtig en achten we deze maatregel noodzakelijk om de bewoners een veilige en prettige leefomgeving te bieden.  Wat betreft verdere aanscherpingen volgen we de landelijke richtlijnen.

De corona-persconferentie van 14 september jl. bracht goed nieuws: we mogen weer versoepelen. Bij Vrijwaard zijn we daar blij mee, voor u en uw naasten en ook voor onze medewerkers en vrijwilligers.  

We zetten de versoepelingen graag op een rij:

Met ingang van 18 september

 • Het dragen van mondkapjes bij Vrijwaard is niet meer verplicht
 • Bij intensieve zorg aan cliënten dragen medewerkers nog wel een mondkapje 
 • Als u het zelf prettig vindt om een mondkapje te blijven dragen, is dit uiteraard prima. Persoonlijke beschermingsmiddelen blijven gewoon voor iedereen beschikbaar 

 

Met ingang van 25 september

 • We volgen de overheidsrichtlijnen en kunnen overal de 1,5 meter afstand loslaten
 • In de restaurants op de woonzorglocaties is geen coronatoegangsbewijs nodig, omdat die niet vallen onder de horeca-regelgeving

Hoewel deze versoepelingen heel fijn zijn, blijven we alert met elkaar. Er is immers ook in onze regio van het land nog steeds sprake van nieuwe besmettingen. De gevolgen daarvan willen we graag zoveel mogelijk beperken voor eenieder. Daarom herhalen we de algemene richtlijnen, die blijven gelden zoals dat in het hele land het geval is.

 • Was regelmatig uw handen met water en zeep of desinfecteer met handalcohol
 • Ga verstandig om met eventueel contact met anderen, gun elkaar de ruimte
 • Als u hoest of niest, doe dit dan in uw elleboog
 • Er is geen maximum aan het aantal bezoekers
 • Activiteiten kunnen plaatsvinden, ook met vrijwilligers
 • Naar buiten gaan is heel plezierig, maar ga liever niet naar plaatsen waar het druk is
 • Kom niet op bezoek als u of een van uw huisgenoten klachten heeft, in quarantaine is, of wacht op een testuitslag.

 

Dragen van mondneusmaskers verplicht op alle locaties
Per direct is het voor bezoekers, medewerkers en vrijwilligers weer verplicht om continu een medisch mondneusmasker te dragen. In het appartement van uw naaste mag het mondkapje af als u op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar zit en er geen medewerkers aanwezig zijn. Mondkapjes worden door Vrijwaard ter beschikking gesteld en deze zijn te verkrijgen bij de ingang van de locatie. Bewoners hoeven geen mondkapje te dragen.

De corona-persconferentie van 18 juni bracht opnieuw goed nieuws: we mogen nog meer versoepelen, want het aantal besmettingen daalt nog steeds. In onze regio is de risicocategorie deze week naar beneden bijgesteld van ‘ernstig’ naar ‘zorgelijk’. Ook bij Vrijwaard gaat het nog steeds goed. Daarom gaan onze deuren weer verder open.

De versoepelingen per 26 juni op een rij:

 • Er is geen maximum aan het aantal bezoekers aan onze woonzorglocaties zolang zij 1,5 meter afstand houden van andere bewoners, andere bezoekers en medewerkers.
 • Bewoners mogen onbeperkt buiten de locatie op bezoek gaan zolang zij 1,5 meter afstand bewaren.
 • Activiteiten kunnen plaatsvinden, ook met vrijwilligers. Het maximum aantal personen is afhankelijk van de grootte van de ruimte: ieder moet steeds 1,5 meter afstand tot de ander kunnen houden.
 • Voor familie/bezoekers geldt dat, wanneer de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden, een mondmasker gebruikt moet worden. Binnen het appartement van de volledig gevaccineerde cliënt mag het masker af.

Voor medewerkers geldt:

 • Mondkapjes mogen af mits de 1,5 meter gewaarborgd kan worden.
 • Medewerkers gebruiken een mondmasker wanneer zorg verleend wordt binnen de 1,5 meter, zoals bij ADL en zorg aan of behandeling van de cliënt. Verder is het aan de eigen professionele verantwoordelijkheid een afweging te maken voor het gebruik.
 • Medewerkers gebruiken volledige PBM bij een cliënt met (verdenking op) COVID-19

De algemene richtlijnen blijven gelden zoals dat in het hele land het geval is:

 • Was regelmatig uw handen met water en zeep of desinfecteer met handalcohol
 • Buiten de kamer/appartement van uw naaste houdt u 1,5 meter afstand
 • Ga verstandig om met eventueel contact met andere bewoners
 • Neemt u uw naaste mee naar buiten? Ga dan niet naar plaatsen waar het al te druk is.
 • Kom niet op bezoek als u of een van uw huisgenoten klachten heeft, in quarantaine is, of wacht op een testuitslag.

Versoepelingen per 5 juni 2021
Vanaf vandaag 5 juni worden de coronamaatregelen weer verder versoepeld. Want het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames dalen snel. Het gaat dus goed in Nederland! Wij herkennen dat beeld. Ook bij Vrijwaard gaat het goed. Dus ook onze deuren gaan op 5 juni weer verder open. We zetten de versoepelingen graag voor u op een rij.

Aantal bezoekers van 2 naar 4
Bewoners van al onze woonzorglocaties mogen vanaf 5 juni 4 bezoekers per dag in hun appartement ontvangen. Goed om te weten: kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee in het aantal bezoekers.

Activiteiten voor maximaal 50 bewoners
We mogen weer grotere activiteiten voor onze bewoners organiseren. Vanaf 5 juni mogen maximaal 50 bewoners in een ruimte samenkomen. Maar natuurlijk alleen als ze 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Afhankelijk van de grootte van de ruimte kan de invulling van de versoepeling per locatie anders zijn. We moeten nog steeds voorzichtig blijven. Daarom zijn bezoekers van bewoners helaas nog niet welkom bij activiteiten.

Bezoekers welkom in het restaurant en op het terras
Vanaf 5 juni mogen bewoners met 4 bezoekers in de restaurants van Vrijwaard of op het terras zitten. Ook hier geldt: alleen als bewoner en bezoekers 1,5 meter afstand van andere bewoners en bezoekers kunnen houden. Ook mogen er niet meer dan 50 mensen in het restaurant of op het terras zitten, mits de ruimte dat toelaat.

Ook hier geldt: alleen als bewoner en bezoekers 1,5 meter afstand van andere
bewoners en bezoekers kunnen houden. Ook mogen er niet meer dan in totaal
50 mensen in het restaurant of op het terras zitten.

Verder gelden naast de 1,5 meter afstand nog altijd de andere basismaatregelen,
zoals een mondkapje dragen bij verplaatsing, handhygiëne en geen bezoek bij
klachten. Zo blijven we samen gezond.

De restaurants van de locaties Westhoek, De Golfstroom en Ten Anker zijn na langere tijd van sluiting weer open voor bewoners. Bewoners van deze locaties en hun eerste contactpersonen zijn hierover per brief geïnformeerd. Ook nu gelden er richtlijnen voor een veilig restaurantbezoek, zoals aangepaste openingstijden, handdesinfectie bij binnenkomst, looproutes en 1,5 meter afstand.
In Westhoek is het restaurant vanaf 12 mei weer geopend. De restaurants in De Golfstroom en Ten Anker hebben hun deuren op woensdag 19 mei weer geopend. 

De restaurants zijn vooralsnog alleen voor bewoners open. In De Golfstroom geldt dat alleen voor intramurale bewoners. 

Wij zijn blij te kunnen melden dat op alle woonzorglocaties van Vrijwaard geen besmettingen meer zijn onder de bewoners. Het toont aan dat het vaccineren zo’n groot effect heeft. Daarom kunnen we de volgende maatregelen versoepelen. 

Wat zijn de versoepelingen?

 1. 2 bezoekers per dag per bewoner
  Vanaf dinsdag 20 april kunnen weer alle bewoners (wel, deels of niet gevaccineerd) 2 bezoekers per dag ontvangen. De inschatting is dat Vrijwaard hiermee met de huidige vaccinatiegraad een verantwoord risico neemt ten opzichte van het toenemende welzijn van de bewoners.
 2. Ontmoeting
  We laten de strikte scheiding tussen afdelingen en huiskamers voorzichtig los. Bewoners van verschillende afdelingen en huiskamers mogen elkaar vanaf dinsdag 20 april weer ontmoeten en gezamenlijk aan activiteiten deelnemen.
 3. Weer op bezoek buitenshuis
  Bewoners die 2 coronavaccinaties hebben gehad mogen vanaf dinsdag 20 april weer op bezoek gaan bij familie of vrienden. Bij terugkeer geldt geen quarantaine van 10 dagen meer. Bewoners die niet gevaccineerd zijn of pas 1 vaccinatie hebben gehad, zijn niet (optimaal) beschermd tegen het coronavirus. We raden hen af om bij familie of vrienden op bezoek te gaan. Zodra zij 2 vaccinaties heeft gehad, kunnen zij ook op bezoek buitenshuis.
 4. Mondkapjes en afstand op de kamer
  Bij bewoners die twee keer gevaccineerd zijn, hoeft bezoek geen mondkapje meer te dragen en geen 1.5 meter afstand te houden in het appartement. Wanneer het bezoek zich beweegt door de locatie, moeten zij op de gang wel een mondkapje dragen en afstand bewaren tot anderen. 
 1. Inzet vrijwilligers
  Vanaf 3 mei worden er opnieuw vrijwilligers ingezet voor individuele activiteiten met de bewoners en voor kleine groepsactiviteiten. Dit gebeurt in overleg met de vrijwilligerscoördinator. De vrijwilligers mogen zelf bepalen of zij het vrijwilligerswerk willen hervatten. Zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde vrijwilligers zijn welkom. 
 1. Opening winkels
  Vanaf 3 mei wordt het winkeltje in De Golfstroom weer heropend met de inzet van een winkelvrijwilliger. Hierbij moet u wel rekening houden met looproutes en andere maatregelen om het winkelbezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen. In Ten Anker worden boodschappen uit het winkeltje voorlopig nog met de koffierondes langsgebracht.

Afgelopen maandag 22 maart heeft het kabinet in een persconferentie aangekondigd dat de coronamaatregelen blijven gelden tot en met 20 april 2021. De avondklok in Nederland wordt iets aangepast: vanaf woensdag 31 maart gaat deze een uur later in, om 22.00 uur. De aangepaste avondklok betekent voor onze locaties dat bezoek vanaf 31 maart tot 21.30 uur mogelijk is.

Regels
Alle regels en uitzonderingen op de avondklok leest u hier.

Maatregelen naar aanleiding van persconferentie 8 maart
Op 8 maart zijn er door de overheid lichte versoepelingen aangekondigd met betrekking tot de bezoekregeling in de verpleeghuizen. Hoewel het om kleine versoepelingen gaat, zijn wij toch verheugd met deze aankondiging. Uiteraard blijft de veiligheid van onze bewoners en het voorkomen van besmettingen voorop staan.

Wat zijn de versoepelingen?

Twee bezoekers per dag voor bewoners die gevaccineerd zijn
Bewoners die voor de tweede keer gevaccineerd zijn, kunnen vanaf vrijdag 12 maart a.s. in totaal twee bezoekers per dag ontvangen. Vrijdag 12 maart hebben wij namelijk precies twee weken geleden het merendeel van onze bewoners voor een tweede keer gevaccineerd. Vanuit onderzoek weten we dat de bescherming maximaal is na twee weken. Bij sommige locaties gelden echter wel nog beperktere bezoekregelingen. U wordt hierover door de eigen locatie op de hoogte gehouden.

Bewoners die nog niet hun tweede vaccinatie hebben gehad
Voor deze bewoners geldt ook dat zij twee weken na de tweede vaccinatie weer twee bezoekers per dag kunnen ontvangen. De overheid heeft aangegeven dat voor bewoners die (nog) niet gevaccineerd zijn, nog steeds de richtlijn van één bezoeker per dag geldt.

Voor de andere bewoners geldt ook dat zij twee weken na de tweede vaccinatie weer twee bezoekers per dag kunnen ontvangen. De overheid heeft aangegeven dat voor bewoners die (nog) niet gevaccineerd zijn, nog steeds de richtlijn van één bezoeker per dag geldt.

Lockdown en avondklok tot en met 15 maart
Zoals door het kabinet afgekondigd blijven de lockdown en de avondklok van kracht tot en met 15 maart 2021. In de vragen en antwoorden hieronder staat wat de maatregelen inhouden bij Vrijwaard. Een groot deel van de bewoners die behandeling krijgen, hebben op vrijdag 26 februari het tweede vaccin ontvangen. Daarnaast zijn bewoners die de huisarts als behandelaar hebben de afgelopen week op locatie gevaccineerd.

Lockdown verlengd tot 2 maart 2021
Het kabinet heeft gisteren afgekondigd dat de huidige lockdown wordt verlengd tot 2 maart. In de vragen en antwoorden leest u wat de verlenging inhoudt bij Vrijwaard. De avondklok geldt vooralsnog tot 10 februari, 04.30 uur.

Maatregelen aangescherpt
Het kabinet heeft op 20 januari nieuwe maatregelen afgekondigd om de nieuwe varianten van het coronavirus onder controle te krijgen.  Vanaf zaterdag 23 januari tot en met ten minste 9 februari geldt er een avondklok in heel Nederland. Dit is bedoeld om het aantal contacten te beperken en zo de verspreiding van het virus verder terug te dringen. De avondklok geldt ook bij Vrijwaard en betekent dat bewoners helaas ’s avonds na 21.00 uur geen bezoek op de locaties kunnen ontvangen. Wat een avondklok betekent voor mantelzorgers kunt u vinden op: https://www.mantelzorg.nl/avondklok/.

Ook heeft de overheid besloten om het bezoek aan huis aan te scherpen: maximaal 1 bezoeker per dag. Dit geldt ook tot en met 9 februari. De bezoekersrichtlijnen zijn daarop aangepast.

Coronavaccinatie bewoners
Bewoners die medische behandeling van Vrijwaard krijgen en de eerste contactpersonen hebben vandaag 19 januari vanuit onze locaties een brief ontvangen waarin wordt uitgelegd dat we aanstaande maandag 25 januari hopen te starten met het vaccineren van bewoners. Om onze bewoners te kunnen vaccineren is vooraf toestemming nodig. Daarover zijn de bewoners en/of de eerste contactpersonen dus geïnformeerd.

In de vragen en antwoorden hieronder staat verdere informatie over het coronavaccin voor bewoners

Lockdown verlengd tot en met 9 februari
Zoals op 12 januari door het kabinet is aangekondigd wordt de lockdown in Nederland verlengd tot en met 9 februari 2021. In de vragen en antwoorden hieronder leest u wat dat inhoudt bij Vrijwaard.

Scroll naar boven
X