Spring naar content

Updates coronavirus

coronavirus panorama

Hieronder leest u de updates rond de ontwikkelingen van het coronavirus en Vrijwaard.

Updates coronavirus 2022

Naast de algemene corona richtlijnen zijn er op locaties soms tijdelijke lokale maatregelen nodig. Als er tijdelijke maatregelen nodig zijn op locatie dan worden bewoners en familie hierover geïnformeerd. 

Vanaf 1 april is het dragen van mondneusmaskers binnen Vrijwaard niet meer verplicht. Vanzelfsprekend kunt u er zelf wél voor kiezen om een mondneusmasker te (blijven) dragen voor uw eigen veiligheid, de veiligheid van uw naaste en anderen.
De mondneusmaskers zijn bij elke locatie (met uitzondering van De Golfstroom) te vinden.

Verder vragen we u om de basisregels in acht te nemen:

  • Handen desinfecteren (voor en na uw bezoek) of wassen met water en zeep
  • Hoest of nies in uw elleboog
  • Geef elkaar de ruimte waar mogelijk
  • Schud geen handen
  • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
  • Maakt u een ommetje met uw naaste? Ga dan niet naar plaatsen waar het druk is
  • Kom niet op bezoek als u klachten heeft die passen bij het coronavirus

Tijdens de persconferentie van dinsdag 15 februari 2022 heeft het kabinet nieuwe landelijke versoepelingen aangekondigd die ingaan per 25 februari 2022. 

We zijn blij dat we weer een aantal versoepelingen kunnen doorvoeren die in lijn zijn met de landelijke maatregelen. Voor zorginstellingen wijkt de RIVM op sommige punten af van de landelijke versoepelingen. Vrijwaard volgt deze RIVM-richtlijnen. We willen voorzichtig blijven, omdat de kwaliteit en de continuïteit van zorg voor onze cliënten met een kwetsbare gezondheid altijd voorop staat. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat onze bewoners en medewerkers het virus binnen Vrijwaard oplopen. Wat er wel en niet verandert, leest u hieronder.  

Geen maximaal aantal bezoekers meer
Er geldt geen maximaal aantal bezoekers per dag meer. Ook mogen kinderen onder de twaalf jaar weer op bezoek komen.

Dragen van een mondneusmasker binnen de locaties en afstand houden
Het dragen van een mondneusmasker blijft verplicht voor medewerkers, vrijwilligers en bezoekers. Mondneusmaskers liggen voor u klaar bij de ingang (met uitzondering van locatie De Golfstroom). In het appartement van uw naaste mag u het mondneusmasker afdoen. Maar alleen als u op minstens 1,5 meter afstand van elkaar zit en er geen medewerkers aanwezig zijn. 

Het houden van 1,5 meter afstand meter van bewoners, medewerkers en vrijwilligers blijft ook van kracht. Dit geldt ook voor de kinderen onder de twaalf jaar. 

Tijdens de persconferentie van dinsdag 15 februari 2022 heeft het kabinet nieuwe landelijke versoepelingen aangekondigd. Omdat we binnen Vrijwaard werken met cliënten die kwetsbaar zijn, wijken we op sommige punten af van de landelijke versoepelingen en volgen we de RIVM-richtlijnen. De veiligheid van onze kwetsbare cliënten en de zorgmedewerkers staat namelijk altijd voorop. 

Maximaal 4 bezoekers
We moeten voorzichtig blijven met het ontvangen van bezoek. We houden daarom voorlopig vast aan maximaal 4 bezoekers per bewoner per dag.

Dragen van een mondneusmasker binnen de locaties en afstand houden
Het dragen van een mondneusmasker blijft voorlopig verplicht. Mondneusmaskers liggen voor u klaar bij de ingang (met uitzondering van De Golfstroom, daar brengt u zelf een mondneusmasker mee). In het appartement van uw naaste mag u het mondneusmasker afdoen. Maar alleen als u op minstens 1,5 meter afstand van elkaar zit en er geen medewerkers aanwezig zijn. 

Het houden van 1,5 meter afstand meter van bewoners en medewerkers blijft in ieder geval tot 25 februari van kracht. 

Maatregelen restaurants
Binnen de restaurants van Vrijwaard blijft de 1,5 meter maatregel van kracht. De mondneusmaskers kunnen aan tafel af, maar wanneer u zich gaat verplaatsen dan is het dragen van een mondneusmasker verplicht. Het nog niet toegestaan om met een groep van meer dan 5 personen gebruik te maken van het restaurant.

 

Tijdens de persconferentie van dinsdag 25 januari 2022 heeft het kabinet nieuwe landelijke versoepelingen aangekondigd. Dat betekent dat de restaurants op onze locaties weer open gaan.

Restaurants open voor bewoners
Vanaf 27 januari zijn onze restaurants op de locatie De Golfstroom en Westhoek weer open voor bewoners. Hiervoor hoeven zij geen QR-code te tonen. Ter bescherming van elkaar moet aan tafel wel 1,5m afstand van elkaar worden gehouden. De mondkapjes kunnen aan tafel af, maar bij het verplaatsen is het dragen van een mondkapje verplicht. Bezoek en extramurale bewoners kunnen helaas nog niet gebruik maken van de restaurants.

Vrijdag 14 januari was er weer een persconferentie. Daar kondigde de overheid versoepelingen van de coronamaatregelen aan. Wij volgen de landelijke maatregelen en versoepelen daarom ook op.

Kappers open en 4 bezoekers per bewoner per dag
Vanaf 20 januari openen de kappers op onze locaties hun deuren. Ook mogen onze bewoners vanaf 20 januari 4 bezoekers per dag ontvangen.

Eerdere updates coronavirus

Afgelopen weekend heeft de overheid opnieuw de landelijke maatregelen tegen het coronavirus aangescherpt. Wij verzoeken u dringend om aan de nieuwe maatregelen te houden ter bescherming van onze bewoners, onze medewerkers, onze bezoekers en alle andere betrokkenen. De maatregelen gaan direct in.

Maximaal 2 bezoekers per bewoner per dag
Volgens de nieuwe landelijke maatregelen mogen mensen thuis 2 bezoekers per dag ontvangen. Deze regel geldt ook op onze locaties. Een bewoner mag dus per dag 2 mensen op bezoek krijgen. Met uitzondering van Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag en de jaarwisseling. Dan geldt maximaal 4 bezoekers per bewoner per dag.

Wij raden u aan om verspreid over de dag op bezoek te komen. Want dat is leuker voor uw naaste. 

Houd uw (klein)kinderen thuis
Normaal gesproken zijn (klein)kinderen altijd van harte welkom op onze locaties. Helaas moeten we u nu vragen om (klein)kinderen tot 12 jaar thuis te houden. Dit staat ook in de landelijke adviezen van de overheid. Voor jonge kinderen is het niet altijd even makkelijk om 1,5 meter afstand te houden. Ook zijn jonge kinderen relatief vaak besmet met het virus. Het is dus in het belang van uw dierbare om jonge kinderen voorlopig niet mee nemen naar onze locaties. Kinderen vanaf 13 jaar zijn welkom maar wees ook met hen extra voorzichtig. 

Overige maatregelen
Conform de landelijke maatregelen zullen bij ons ook de kappers op locaties de deuren sluiten.

Zoals bekend loopt in het hele land het aantal besmettingen met het coronavirus weer op. Ook binnen Vriiwaard en Omring zien we het aantal besmettingen stijgen. Om onze bewoners, onze medewerkers en alle andere betrokkenen te beschermen, scherpen we de richtlijnen aan in lijn met de landelijke afspraken. Concreet betekent dit dat we het restaurantbezoek en het aantal bezoekers per dag beperken. De nieuwe maatregelen gaan vanaf heden in. Ook starten we op alle locaties met de voorbereiding op de boostervaccinaties.

Beperking restaurantbezoek
Alleen bewoners mogen het restaurant bezoeken. In het restaurant moeten ook de bewoners 1,5 meter afstand van elkaar houden. Medewerkers en bezoekers kunnen wel wat afhalen in het restaurant met in achtneming van alle geldende regels, maar kunnen niet eten/of drinken de komende tijd in het restaurant ter bescherming van onze bewoners.

Maximaal 4 bezoekers per dag
De overheid heeft aangegeven dat er vier bezoekers per dag mogen komen. Dit beleid hanteren wij ook op onze locaties. Vrijwaard adviseert om het bezoek verspreid over de dag te laten komen. Dat is fijner voor onze bewoners en verkleint de kans op besmetting van andere bezoekers.

Vertrouwde bezoekrichtlijnen
Natuurlijk blijven onze vertrouwde bezoekrichtlijnen ook gewoon gelden, zoals bijvoorbeeld het houden van 1,5 meter afstand van bewoners en medewerkers en het dragen van een Vrijwaard-mondneusmasker op onze locaties.

Voorbereiding op de boostervaccinatie
Premier Rutte en minister De Jonge kondigden het al aan tijdens de laatste persconferentie van 12 november jl.: bewoners van verpleeghuizen krijgen een ‘boostervaccinatie’. Wij starten op alle locaties alvast met de voorbereidingen. Zodat wij zo snel mogelijk kunnen beginnen met vaccineren.

Net als iedereen betreuren we dat we een aantal maatregelen moeten verscherpen. We hopen dat we dit met elkaar kunnen doen. Samen zijn we sterk!

Het aantal coronabesmettingen in het hele land loopt helaas weer op. Ook in onze regio is er sprake van een behoorlijke toename. Net zoals bij anderen, zien we ook bij Vrijwaard het aantal positief geteste medewerkers en bewoners weer stijgen. Gelukkig is het grootste deel van de bewoners en medewerkers gevaccineerd en zien we dat gevaccineerde mensen gemiddeld gezien minder ziek worden. Echter, ook na volledige vaccinatie kan men besmettelijk zijn en het virus overdragen. We willen uiteraard voorkomen dat er opnieuw bewoners en medewerkers besmet raken en ziek worden. Ook willen we voorkomen dat we afdelingen in quarantaine moeten plaatsen met als gevolg dat onze bewoners voor een bepaalde periode geen bezoek van hun dierbaren kunnen ontvangen.

Daarom kiezen we er opnieuw voor dat onze medewerkers binnen de locaties mondneusmaskers dragen vanaf dinsdag 26 oktober. Dit adviseren wij dringend ook aan onze bezoekers en vrijwilligers. Bewoners hoeven geen mondneusmaskers te dragen.

We blijven voorzichtig en achten we deze maatregel noodzakelijk om de bewoners een veilige en prettige leefomgeving te bieden.  Wat betreft verdere aanscherpingen volgen we de landelijke richtlijnen.

Scroll naar boven
X