Spring naar content

Algemene voorwaarden Vrienden van Vrijwaard

Artikel 1: lidmaatschap en kosten
1. Door middel van lidmaatschap aan de Stichting Vrienden van Vrijwaard machtigt het lid de stichting tot automatische incasso van
€ 5,00 per maand.

2. Bij lidmaatschap ontvangt het nieuwe lid een persoonlijke lidmaatschapspas. Deze pas mag alleen gebruikt worden door de persoon die vermeld staat op de pas. Onrechtmatig gebruik zal gemeld worden. Bij schade of verlies van de pas dient dit onmiddellijk gemeld te worden bij het bestuurssecretariaat van Vrijwaard.

3. Lidmaatschap gaat altijd in op de eerste dag van de eerste opvolgende volle maand na aanmelding. Voorbeeld; indien een lid zich aanmeldt op 15 april gaat het lidmaatschap in per 1 mei. Incassering van het lidmaatschapsgeld vindt altijd halverwege de maand plaats.

Artikel 2: lidmaatschapstermijn, beëindiging en opzegtermijn
1. Lidmaatschap van de Vrienden van Vrijwaard is bindend gedurende één kalenderjaar vanaf ingangsdatum lidmaatschap. Na deze periode wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd.

2. Indien het lid na de termijn zoals genoemd in artikel 2.1 over wenst te gaan tot beëindiging van lidmaatschap dient dit te allen tijde schriftelijk bekend gemaakt te worden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.

3. Na ontvangst van de schriftelijke beëindiging van lidmaatschap ontvangt het lid een bevestigingsbrief/-mail met een genoemde einddatum en een bevestiging van de beëindiging van de automatische incasso van het lidmaatschapsgeld per de genoemde einddatum.

Artikel 3: gebruik van voorzieningen
1. Door middel van het lidmaatschap kan per de ingangsdatum gebruik gemaakt worden van de voorzieningen die worden geboden. De voor-zieningen (peildatum 1 januari 2015) bestaan uit:
- korting op de maaltijdservice aan huis
- korting op maaltijden in de restaurants
- onbeperkt gebruik maken van de bewegingsruimtes
- korting op de personenalarmering
- lidmaatschap gemaksdiensten
- gratis gebruik van de OPSTAP-bus
- Vrijwaard huisblad
- mogelijkheid tot deelname aan uitjes.

2. De voorzieningen zoals genoemd in artikel 3.1 kunnen onderhevig zijn aan veranderingen. Leden zullen hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.

Artikel 4: gebruikers van lidmaatschap
1. Lidmaatschap van de Vrienden van Vrijwaard is van toepassing voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Vrijwaard. Daarnaast is lidmaatschap mogelijk voor geïnteresseerden vanaf 55+.
2. Lidmaatschap of lidmaatschapspassen kunnen niet uitgewisseld worden. Deze zijn persoonsgebonden.
3. De lidmaatschapspas dient te allen tijde getoond te worden bij het gebruik maken van de voorzieningen zoals genoemd in artikel 3.1.
4. Het gebruik van de sportfaciliteiten is op eigen risico. Vrijwaard is niet aansprakelijk voor eventuele schade of persoonlijk letsel.

Artikel 5: verantwoording
1. De Stichting Vrienden van Vrijwaard is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

 

Scroll naar boven
X