Spring naar content

Leveringsvoorwaarden zorg

Bij het leveren van zorg houdt Vrijwaard zich aan de Algemene Voorwaarden voor zorg. Deze Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen u en uw zorgaanbieder en regelen uw rechten en plichten en die van uw zorgaanbieder.

De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door zorgorganisatie ActiZ en branchevereniging BTN en de Consumentenbond, Patiëntenfederatie Nederland en LOC Zeggenschap in Zorg. Wegens het ingaan van de nieuwe privacywet (AVG) op 25 mei 2018 zijn de Algemene Voorwaarden aangepast. 

De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere modules. Het algemene deel is van toepassing op zowel zorg bij u thuis als op zorg in een locatie van Vrijwaard. De bijzondere modules zijn alleen van toepassing als u een specifieke soort zorg krijgt.

Download de Algemene Voorwaarden

Eigen reglement

Naast de algemene voorwaarden hanteert Vrijwaard haar eigen reglement waarin alle afspraken tussen de organisatie en de bewoner staan vermeld. Deze ontvangt u zodra de zorgverlening met u geregeld is.

Voorwaarden huishoudelijke hulp

Voor huishoudelijke hulp gelden bovenstaande leveringsvoorwaarden niet. De leveringsvoorwaarden voor huishoudelijke hulp worden tijdens het intakegesprek met u besproken.

Scroll naar boven
X